081-6915545
098-8317228

Rodyok Bird.com

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : สราวุธ บุญโยธา
เลขที่บัญชี : 052 196 2119
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : สราวุธ บุญโยธา
เลขที่บัญชี : 478 033 4012
บัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
ชื่อบัญชี : สราวุธ บุญโยธา
เบอร์โทร : 098 831 7228

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ใช้บริการเรา

ย้ายรถ ยกรถ รถสไลด์รถยก นึกถึงเรา

081-6915545
098-8317228

ให้บริการรถยกรถสไลด์ บริการเคลื่อนย้าย #รถเสีย #รถอุบัติเหตุ พ่วงแบต #เปลี่ยนยาง รับซื้อรถมือ2 #รถเก่า #ซากรถอุบัติเหตุ อุ่นใจไปกับเราบริการดีรวดเร็วทันใจ ดูแลถึงบ้านบริการดุจญาติมิตร เบิร์ดรถยก 081-6915545 , 098-8317228 บริการรถยกรถสไลด์ตลอด24 ช.ม
Rodyok Bird.com
Rodyok Bird.com

ยินให้บริการ รวดเร็วทันใจ

ช่วยเหลือรถเกิดอุบัติเหตุ

บริการซ่อมนอกสถานที่

รถยกเบิร์ด ดอนเมือง รังสิต ลำลูกกา บางเขน ปากเกร็ด หลักสี่ 081-6915545 , 098-8317228

จะใกล้จะไกลเราพร้อมให้บริการ ขอบคุณลูกค้าที่ให้เราดูแลครับ บริการรวดเร็วทันใจ ดูแลถึงบ้านบริการดุจญาติมิตร รับซื้อรถมือสอง. #รับซื้อซากรถอุบัติเหตุ เบิร์ดรถยก 081-6915545 , 098-8317228 บริการรถยกรถสไลด์ตลอด 24 ช.ม